پوستر فیلم  جهان دوگانه

جهان دوگانه

فیلمچینی
.1ساعت و47دقیقه
فیلم «جهان دوگانه» درباره جهانی با ده کشور است. یک جنگ طلب با دیدن کشور همسایه اش که روز به روز قدرتمندتر می شود مسابقه ای برای انتخاب بهترین جنگجو برگزار می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جهان دوگانه

Teddy Chan
Soi Cheang
Fendou LiuNing Wen

خلاصه محتوا

فیلم «جهان دوگانه» درباره جهانی با ده کشور است. یک جنگ طلب با دیدن کشور همسایه اش که روز به روز قدرتمندتر می شود مسابقه ای برای انتخاب بهترین جنگجو برگزار می کند.