پوستر فیلم  کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی

کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی

Captain America: Civil War

.2ساعت و21دقیقه
فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» زمانی اتفاق می افتد که فعالیت ابر قهرمان ها باعث ایجاد وحشت در میان مردم می شود. دولت ها، قانونی وضع می کنند که باعث ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی

 فیلم کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی
 فیلم کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی
 فیلم کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی
 فیلم کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی
 فیلم کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی

عوامل سازنده فیلم کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی

درباره فیلم کاپیتان آمریکا 3: جنگ داخلی

فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» زمانی اتفاق می افتد که فعالیت ابر قهرمان ها باعث ایجاد وحشت در میان مردم می شود. دولت ها، قانونی وضع می کنند که باعث محدود شدن فعالیت آن ها می شود، این قانون علت جنگ میان ابر قهرمان ها است.