پوستر فیلم  خشم و هیاهو

خشم و هیاهو

فیلمایرانی
.1ساعت و36دقیقه
فیلم «خشم و هیاهو» داستان «خسرو پارسا» خواننده مشهور پاپ است. همسرش «تینا» پس از این که از رابطه پنهانی او با یکی از طرفدارانش به اسم «حنا» مطلع می شود، اقدام به کار عجیبی می کند.

عوامل سازنده فیلم خشم و هیاهو

هومن سیدی
سعید سعدی
هومن سیدی

خلاصه محتوا

فیلم «خشم و هیاهو» داستان «خسرو پارسا» خواننده مشهور پاپ است. همسرش «تینا» پس از این که از رابطه پنهانی او با یکی از طرفدارانش به اسم «حنا» مطلع می شود، اقدام به کار عجیبی می کند.