مردان سیاه پوش 2

Men in Black 2

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مردان سیاه پوش 2

کارگردان: Barry Sonnenfeld

محصولآمریکا
فیلم «مردان سیاه پوش 2» درباره ماموریت جدید «مامور جی» و« مامور کی» است. در حالی که آن ها یک جرم عادی را بررسی می کردند، «جی» یک توطئه جدید را کشف می کند؛ اینکه یکی از هیولاها تغییر قیافه داده و خود را مانند یک مانکن درآورده است.

عوامل سازنده فیلم مردان سیاه پوش 2