پوستر فیلم  مردان سیاه پوش 2

مردان سیاه پوش 2

.1ساعت و22دقیقه
فیلم «مردان سیاه پوش 2» درباره ماموریت جدید «مامور جی» و« مامور کی» است. در حالی که آن ها یک جرم عادی را بررسی می کردند، «جی» یک توطئه جدید را کشف می کند؛ اینکه یکی از هیولاها تغییر قیافه داده و خود را مانند یک مانکن درآورده است.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم مردان سیاه پوش 2

Barry Sonnenfeld
Danny Elfman

خلاصه محتوا

فیلم «مردان سیاه پوش 2» درباره ماموریت جدید «مامور جی» و« مامور کی» است. در حالی که آن ها یک جرم عادی را بررسی می کردند، «جی» یک توطئه جدید را کشف می کند؛ اینکه یکی از هیولاها تغییر قیافه داده و خود را مانند یک مانکن درآورده است.