ریزش خاکستر
بستن

ریزش خاکسترAshfall

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ریزش خاکستر
پیش نمایش

کارگردان: Byung-seo KimHae-jun Lee

داستان فیلم «ریزش خاکستر» در زمان فوران یک کوه قدیمی به نام «بائکودو» اتفاق می افتد که همه جا را به نابودی می‌ کشاند. در این میان گروهی از نیروهای ویژه باید با خلافکارانی که از این فرصت استفاده می‌ کنند تا به هدف خود برسند، مقابله کنند.
Myung Chan KangHae-jun Lee
Jun-seok Bang