ریزش خاکستر
بستن
پوستر فیلم  ریزش خاکستر

ریزش خاکستر

Ashfall

.2ساعت و7دقیقه
داستان فیلم «ریزش خاکستر» در زمان فوران یک کوه قدیمی به نام «بائکودو» اتفاق می افتد که همه جا را به نابودی می‌ کشاند. در این میان گروهی از نیروهای ویژ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم ریزش خاکستر

عوامل سازنده فیلم ریزش خاکستر

Byung-seo KimHae-jun Lee
Myung Chan KangHae-jun Lee
Jun-seok Bang

درباره فیلم ریزش خاکستر

داستان فیلم «ریزش خاکستر» در زمان فوران یک کوه قدیمی به نام «بائکودو» اتفاق می افتد که همه جا را به نابودی می‌ کشاند. در این میان گروهی از نیروهای ویژه باید با خلافکارانی که از این فرصت استفاده می‌ کنند تا به هدف خود برسند، مقابله کنند.