شیشه

Glass

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شیشه

کارگردان: M. Night Shyamalan

محصولآمریکا
126
فارسی
6.7
فیلم «شیشه» قسمت پایانی از سه گانه شیامالان است که ارتباط بین قسمت های قبلی را مشخص می کند و از مامور امنیتی دیوید گان از نیروهای ماورایی خود استفاده می کند تا وندل کرامپ شخص مریضی که 24 شخصیت متفاوت دارد را تعقیب کند و به دام بیندازد.

عوامل سازنده فیلم شیشه

Marc BienstockJason Blum
M. Night Shyamalan
West Dylan Thordson