پرچم مدرسهSchool Flag

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پرچم مدرسه

کارگردان: سجاد معارفی

محصولایران
فیلم کوتاه «پرچم مدرسه» روایت معلمی که از اسطوره های ایرانی در طول تاریخ صحبت می کند. از آن ها که دلیر مردانه ایستادگی کردند تا پرچم کشورمان در اهتزاز بماند. ناگهان طوفان...
حسین حقیقی
میلاد محمدی