پوستر فیلم  پرچم مدرسه

پرچم مدرسه

School Flag

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «پرچم مدرسه» روایت معلمی که از اسطوره های ایرانی در طول تاریخ صحبت می کند. از آن ها که دلیر مردانه ایستادگی کردند تا پرچم کشورمان در اهتزاز...

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه پرچم مدرسه

 فیلم کوتاه پرچم مدرسه
 فیلم کوتاه پرچم مدرسه
 فیلم کوتاه پرچم مدرسه
 فیلم کوتاه پرچم مدرسه
 فیلم کوتاه پرچم مدرسه

عوامل سازنده فیلم کوتاه پرچم مدرسه

سجاد معارفی
حسین حقیقی
میلاد محمدی

درباره فیلم کوتاه پرچم مدرسه

فیلم کوتاه «پرچم مدرسه» روایت معلمی که از اسطوره های ایرانی در طول تاریخ صحبت می کند. از آن ها که دلیر مردانه ایستادگی کردند تا پرچم کشورمان در اهتزاز بماند. ناگهان طوفان عجیبی درمی گیرد و پرچم برافراشته در حیاط مدرسه پاره می شود.