پوستر فیلم  علی البدل

علی البدل

AlalBadal

سریالایرانی
.56دقیقه
سریال «علی البدل» ماجراهای دو طایفه به نام های «آبیاری» و «آبناری» است که در روستایی تاریخی به نام «چشمه قل قل» زندگی می کنند. میان این دو طایفه اختلا...

تصاویر و جزییات سریال علی البدل

 سریال علی البدل
 سریال علی البدل
 سریال علی البدل
 سریال علی البدل
 سریال علی البدل

عوامل سازنده سریال علی البدل

درباره سریال علی البدل

سریال «علی البدل» ماجراهای دو طایفه به نام های «آبیاری» و «آبناری» است که در روستایی تاریخی به نام «چشمه قل قل» زندگی می کنند. میان این دو طایفه اختلافاتی وجود دارد که این اختلافات سبب داستان های جالبی می شود.