پوستر فیلم  چهل و سه روز

چهل و سه روز

Forty three days

سریالایرانی
.21دقیقه
مستند «چهل و سه روز» روایت 43 روز نخست انقلاب اسلامی ایران و ماجرای کردستان است. کوموله و دموکرات شروع به اشغال شهرها کرده‌ اند. شهید قرنی رئیس ستاد ا...

تصاویر و جزییات سریال چهل و سه روز

 سریال چهل و سه روز
 سریال چهل و سه روز
 سریال چهل و سه روز
 سریال چهل و سه روز
 سریال چهل و سه روز

عوامل سازنده سریال چهل و سه روز

داوود مرادیان
عباس مرادیان

درباره سریال چهل و سه روز

مستند «چهل و سه روز» روایت 43 روز نخست انقلاب اسلامی ایران و ماجرای کردستان است. کوموله و دموکرات شروع به اشغال شهرها کرده‌ اند. شهید قرنی رئیس ستاد ارتش اعتقاد به مقابله دارد، اما بازرگان ترجیحش به مذاکره است.