پوستر فیلم  خانه‌ نشینی

خانه‌ نشینی

Locked Down

.1ساعت و48دقیقه
فیلم «خانه‌ نشینی» داستان یک زوج جوان است که می خواهند دست به یک سرقت بزرگ و پرخطر از یک جواهر فروشی بزنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم خانه‌ نشینی

 فیلم خانه‌ نشینی
 فیلم خانه‌ نشینی
 فیلم خانه‌ نشینی
 فیلم خانه‌ نشینی
 فیلم خانه‌ نشینی

عوامل سازنده فیلم خانه‌ نشینی

Doug Liman
Steven Knight
John Powell
Saar Klein

درباره فیلم خانه‌ نشینی

فیلم «خانه‌ نشینی» داستان یک زوج جوان است که می خواهند دست به یک سرقت بزرگ و پرخطر از یک جواهر فروشی بزنند.