ناموجود

الکاElka

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  الکا

کارگردان: Vladimir Sakov

محصولروسیه
الکا، یک توله خرس قطبی است که در شب سال نو، تونلی جادویی را نزدیک خانه اش پیدا می کند. این تونل قطب شمال و جنوب را به هم وصل می کند و الکا از طریق این تونل با موجود دیگری آشنا می شود که...
فیلم‌های پیشنهادی