پوستر فیلم  غیر رسمی 2

غیر رسمی 2

مستندایرانی
.47دقیقه
«آیت الله خامنه ای» ابتدای رهبری خود دیدارها و جلسات متعددی با مسئولان دستگاه ها و نهادها،اهالی فرهنگ و هنر، متخصصان رشته های گوناگون و گروه های مختلف مردمی داشته اند. بر خی از این دیدارها در قالب جلسات رسمی و بسیاری بصورت «غیر رسمی» برگزار شده است. در این سری از مجموعه رهبر معظم انقلاب اسلامی با طراحان گرافیک و جمعی از تهیه کنندگان، برنامه سازان عرصه هنر و تلویزیون و بازیگران ...
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند غیر رسمی 2

خلاصه محتوا

«آیت الله خامنه ای» ابتدای رهبری خود دیدارها و جلسات متعددی با مسئولان دستگاه ها و نهادها،اهالی فرهنگ و هنر، متخصصان رشته های گوناگون و گروه های مختلف مردمی داشته اند. بر خی از این دیدارها در قالب جلسات رسمی و بسیاری بصورت «غیر رسمی» برگزار شده است. در این سری از مجموعه رهبر معظم انقلاب اسلامی با طراحان گرافیک و جمعی از تهیه کنندگان، برنامه سازان عرصه هنر و تلویزیون و بازیگران دیدار می کند.