پوستر فیلم  ماجراهای ناگوار

ماجراهای ناگوار

فیلمآلمانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «ماجراهای ناگوار» داستان یک کودک و دو نوجوان از خانواده ای ثروتمند است که در آتش سوزی گسترده، والدین خود را ازدست می دهند. حضانت آن ها به پسر عمویشان «کنت اولاف» داده می شود که به طور مخفیانه قصد سرقت ثروت عظیم را دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ماجراهای ناگوار

Brad Silberling
Thomas Newman
Michael Kahn

خلاصه محتوا

فیلم «ماجراهای ناگوار» داستان یک کودک و دو نوجوان از خانواده ای ثروتمند است که در آتش سوزی گسترده، والدین خود را ازدست می دهند. حضانت آن ها به پسر عمویشان «کنت اولاف» داده می شود که به طور مخفیانه قصد سرقت ثروت عظیم را دارد.