بوکسور جوانThe Kid

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بوکسور جوان

کارگردان: John Hamilton

محصولکانادا
فیلم «بوکسور جوان» داستان پسر نوجوانی است که می خواهد قهرمان بوکس جهان شود ولی پدر و مادر او مخالفند، بنابراین او تصمیم می گیرد به صورت پنهانی به فعالیت های خود ادامه دهد
Richard Goudreau
Seymour Blicker
Normand Corbeil
Yvann Thibaudeau