کاپیتان اسکای و دنیای فرداSky Captain and the World of Tomorrow

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کاپیتان اسکای و دنیای فردا

کارگردان: Kerry Conran

فیلم «کاپیتان اسکای و دنیای فردا» داستان گزارشگری شجاع به نام «پالی پرکینز» است که در مورد ناپدید شدن عجیب چند دانشمند نامدار تحقیق می کند. او با کمک «کاپیتان اسکای» به ا...
Jon AvnetSadie Frost
Kerry Conran
Edward Shearmur
Sabrina Plisco