پوستر فیلم  کاپیتان اسکای و دنیای فردا

کاپیتان اسکای و دنیای فردا

.1ساعت و33دقیقه
فیلم «کاپیتان اسکای و دنیای فردا» داستان گزارشگری شجاع به نام «پالی پرکینز» است که در مورد ناپدید شدن عجیب چند دانشمند نامدار تحقیق می کند. او با کمک «کاپیتان اسکای» به این نتیجه می رسد که ماجرا زیر سر دکتر بدجنسی به نام، «تاننکوف» است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم کاپیتان اسکای و دنیای فردا

عوامل سازنده فیلم کاپیتان اسکای و دنیای فردا

Kerry Conran
Jon AvnetSadie Frost
Kerry Conran
Edward Shearmur
Sabrina Plisco

خلاصه محتوا

فیلم «کاپیتان اسکای و دنیای فردا» داستان گزارشگری شجاع به نام «پالی پرکینز» است که در مورد ناپدید شدن عجیب چند دانشمند نامدار تحقیق می کند. او با کمک «کاپیتان اسکای» به این نتیجه می رسد که ماجرا زیر سر دکتر بدجنسی به نام، «تاننکوف» است.