پوستر فیلم  موروثی

موروثی

.2ساعت و2دقیقه
فیلم «موروثی» داستان زندگی خانواده «گراهام» است که پس از فوت سرپرستشان پی به اسراری مرموز و خطرناک می برند و حالا روز به روز اتفاقات وحشتناک تری برای آن ها رخ می دهد. در این بین «آنی» دختر خانواده مجبور است راه نجاتی میان تاریکی پیدا کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم موروثی

Ari Aster
Ari Aster
Colin Stetson

خلاصه محتوا

فیلم «موروثی» داستان زندگی خانواده «گراهام» است که پس از فوت سرپرستشان پی به اسراری مرموز و خطرناک می برند و حالا روز به روز اتفاقات وحشتناک تری برای آن ها رخ می دهد. در این بین «آنی» دختر خانواده مجبور است راه نجاتی میان تاریکی پیدا کند.