پوستر فیلم  ساعت های بی عقربه

ساعت های بی عقربه

Clocks Without Hands

سریالایرانی
.27دقیقه
مجموعه مستند «ساعت های بی عقربه» درباره خانواده آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس و خاطرات آن ها از سال های دوری از همسرشان است.

تصاویر و جزییات سریال ساعت های بی عقربه

 سریال ساعت های بی عقربه
 سریال ساعت های بی عقربه
 سریال ساعت های بی عقربه
 سریال ساعت های بی عقربه
 سریال ساعت های بی عقربه

عوامل سازنده سریال ساعت های بی عقربه

درباره سریال ساعت های بی عقربه

مجموعه مستند «ساعت های بی عقربه» درباره خانواده آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس و خاطرات آن ها از سال های دوری از همسرشان است.