میراث آلبرتا 1Alberta legacy 1

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  میراث آلبرتا 1

محصولایران
مستند «میراث آلبرتا 1» مسئله مهاجرت هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان نخبه دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه های برتر کشور، برای ادامه ی تحصیل به کشورهایی نظیر امریکا، را بررسی ...