پوستر فیلم  پرواز شادی

پرواز شادی

Happy Flight

فیلمژاپنی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «پرواز شادی» درباره طیف گسترده ای از متخصصان حمل و نقل هوایی مانند خلبانان، هواپیما های مسافربری، خدمه زمینی، مکانیک، دیسپاچرها، کنترلرها و خدمه ...

عوامل سازنده فیلم پرواز شادی

Shinobu Yaguchi
Shinobu Yaguchi
Mickie Yoshino

درباره فیلم پرواز شادی

فیلم «پرواز شادی» درباره طیف گسترده ای از متخصصان حمل و نقل هوایی مانند خلبانان، هواپیما های مسافربری، خدمه زمینی، مکانیک، دیسپاچرها، کنترلرها و خدمه گشت پرنده است که همه از یک پرواز واحد پشتیبانی می کنند. آن ها فقط یک مأموریت دارند، تأمین امنیت مسافران!