ناموجود

آزادی سرخAzadi Sorkh

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آزادی سرخ

محصولایران
فيلم زندگی واقعی مبارز فلسطينی «عصام براهمه» را روايت می كند كه در زندان صهيونيست ها با شخصی به نام «ابراهيم» آشنا مي شود و پس از آزادی، مبارزاتش شكل جديدی به خود می گيرد.
فیلم‌های پیشنهادی