پوستر فیلم  یاغی شورشی: جوزی ولز

یاغی شورشی: جوزی ولز

.1ساعت و30دقیقه
فیلم «یاغی شورشی: جوزی ولز» داستان یک مرد به نام «جوزی ولز» مزرعه دار اهل میزوری است. او برای گرفتن انتقام از بین رفتن خانه و خانواده اش به دست سربازان شمالی طی جنگ های داخلی آمریکا، به نیروهای جنوبی ملحق می شود و پس از سال ها نبرد حاضر نمی شود به «تریل»، مردی که مسبب نابودی خانواده اش شده بود، تسلیم شود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم یاغی شورشی: جوزی ولز

Clint Eastwood
Jerry Fielding
Ferris Webster

خلاصه محتوا

فیلم «یاغی شورشی: جوزی ولز» داستان یک مرد به نام «جوزی ولز» مزرعه دار اهل میزوری است. او برای گرفتن انتقام از بین رفتن خانه و خانواده اش به دست سربازان شمالی طی جنگ های داخلی آمریکا، به نیروهای جنوبی ملحق می شود و پس از سال ها نبرد حاضر نمی شود به «تریل»، مردی که مسبب نابودی خانواده اش شده بود، تسلیم شود.