پوستر فیلم  نابخشودنی

نابخشودنی

The Unforgivable

.1ساعت و46دقیقه
فیلم «نابخشودنی» درباره زنی است که مدتی طولانی را به دلیل ارتکاب به جرمی با خشونت بالا را در زندان گذرانده و حالا بعد از آزادی باید در جامعه ای حضور ی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم نابخشودنی

 فیلم نابخشودنی
 فیلم نابخشودنی
 فیلم نابخشودنی
 فیلم نابخشودنی
 فیلم نابخشودنی

عوامل سازنده فیلم نابخشودنی

درباره فیلم نابخشودنی

فیلم «نابخشودنی» درباره زنی است که مدتی طولانی را به دلیل ارتکاب به جرمی با خشونت بالا را در زندان گذرانده و حالا بعد از آزادی باید در جامعه ای حضور یابد که افراد آن جامعه، جرم او را به جنایتی نابخشودنی یاد می کنند.