پوستر فیلم  نبرد بزرگ

نبرد بزرگ

.2ساعت و15دقیقه
فیلم «نبرد بزرگ» داستان هشتاد و هشت روز جنگ حماسی است که نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسه‌ «تانگ» برای دفاع از سرزمینشان ایستادگی می‌ کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم نبرد بزرگ

خلاصه محتوا

فیلم «نبرد بزرگ» داستان هشتاد و هشت روز جنگ حماسی است که نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسه‌ «تانگ» برای دفاع از سرزمینشان ایستادگی می‌ کنند.