پوستر فیلم  نبرد بزرگ

نبرد بزرگ

The Great Battle

.2ساعت و15دقیقه
فیلم «نبرد بزرگ» داستان هشتاد و هشت روز جنگ حماسی است که نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسه‌ «تانگ» برای دفاع از سرزمینشان ایستادگی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم نبرد بزرگ

 فیلم نبرد بزرگ
 فیلم نبرد بزرگ
 فیلم نبرد بزرگ
 فیلم نبرد بزرگ
 فیلم نبرد بزرگ

عوامل سازنده فیلم نبرد بزرگ

درباره فیلم نبرد بزرگ

فیلم «نبرد بزرگ» داستان هشتاد و هشت روز جنگ حماسی است که نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسه‌ «تانگ» برای دفاع از سرزمینشان ایستادگی می‌ کنند.