پوستر فیلم  زمانی برای بلوط نیست

زمانی برای بلوط نیست

No Time for Nuts

انیمیشنآمریکایی
.7دقیقه
فیلم کوتاه «زمانی برای بلوط نیست» داستان سنجابی به نام «اسکرت» است. این بار برای بدست آوردن بلوطش با ماشین زمان سفر می کند و مشکلاتی را برای تمام دورا...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن زمانی برای بلوط نیست

Chris RenaudMike Thurmeier
John C. DonkinLori Forte
Christopher Ward
James Palumbo

درباره انیمیشن زمانی برای بلوط نیست

فیلم کوتاه «زمانی برای بلوط نیست» داستان سنجابی به نام «اسکرت» است. این بار برای بدست آوردن بلوطش با ماشین زمان سفر می کند و مشکلاتی را برای تمام دوران بوجود می آورد.