قصر قندGhasreh Ghand

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قصر قند

محصولایران
مستند «قصر قند» درباره «جلیل قنبرزهی» یکی از تروریست ‌هایی است که نیروهای امنیتی ۲۵ سال به دنبال دستگیری‌ اش بودند، او به ابوبکر بغدادی شرق ایران مشهور بود و سال ها زندگی...