پوستر فیلم  قصر قند

قصر قند

Ghasreh Ghand

مستندایرانی
.52دقیقه
مستند «قصر قند» درباره «جلیل قنبرزهی» یکی از تروریست ‌هایی است که نیروهای امنیتی ۲۵ سال به دنبال دستگیری‌ اش بودند، او به ابوبکر بغدادی شرق ایران مشهو...

عوامل سازنده مستند قصر قند

درباره مستند قصر قند

مستند «قصر قند» درباره «جلیل قنبرزهی» یکی از تروریست ‌هایی است که نیروهای امنیتی ۲۵ سال به دنبال دستگیری‌ اش بودند، او به ابوبکر بغدادی شرق ایران مشهور بود و سال ها زندگی مخفیانه در پاکستان داشت.