ناموجود

بشارت منجیThe Messiah

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بشارت منجی

کارگردان: نادر طالب زاده

محصولایران
روزگاری که کاهنان، رومی‌ها و حکومت فاسد هیرودس زمام امور یهودیه فلسطین را در دست داشتند پیامبری با نشانه توحید و عرفان ظهور کرد. وی در برابر زور و فساد هیرودس و رومی‌ها مقاومت کرد، اما تزویر کاهنان مؤثر افتاد و او به خواست خدای خود لبیک گفت و عروج کرد...
فیلم‌های پیشنهادی