پوستر فیلم  جزیره خارک

جزیره خارک

Khark Island

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «جزیره خارک» داستان جزیره ای به نام «خارک» در 38 کیلومتری ساحل بندر گناوه در خلیج فارس و تاثیر نفت بر زندگی مردم این جزیره است.

تصاویر و جزییات مستند جزیره خارک

 مستند جزیره خارک
 مستند جزیره خارک
 مستند جزیره خارک
 مستند جزیره خارک
 مستند جزیره خارک

عوامل سازنده مستند جزیره خارک

محمد پورفر
حسام اسلامی
احسان عمادی

درباره مستند جزیره خارک

مستند «جزیره خارک» داستان جزیره ای به نام «خارک» در 38 کیلومتری ساحل بندر گناوه در خلیج فارس و تاثیر نفت بر زندگی مردم این جزیره است.