بیگانه ای با من است

He is an Alien to me

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بیگانه ای با من است
فیلم «بیگانه ای با من است» داستان خدمتکاری به نام «نساء» است که در خانه ای در شیراز متعلق به یک زوج به نام های «مینو» و «امیرعلی» کار می کند. در پی فرار کردن «نساء» از دست شوهرش برای نفروختن بچه اش، همراه با این زوج راهی سفر می شود، سفری که زندگی او را دگرگون می کند.

عوامل سازنده سریال بیگانه ای با من است

بهروز مفید
حسین فاضل
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر