بیگانه ای با من استHe is an Alien to me

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بیگانه ای با من است
فیلم «بیگانه ای با من است» داستان خدمتکاری به نام «نساء» است که در خانه ای در شیراز متعلق به یک زوج به نام های «مینو» و «امیرعلی» کار می کند. در پی فرار کردن «نساء» از دس...
بهروز مفید
حسین فاضل
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر