پوستر فیلم  بیگانه ای با من است

بیگانه ای با من است

He is an Alien to me

سریالایرانی
.44دقیقه
سریال «بیگانه ای با من است» داستان خدمتکاری به نام «نساء» است که در خانه ای در شیراز متعلق به یک زوج به نام های «مینو» و «امیرعلی» کار می کند. در پی ف...

تصاویر و جزییات سریال بیگانه ای با من است

 سریال بیگانه ای با من است
 سریال بیگانه ای با من است
 سریال بیگانه ای با من است
 سریال بیگانه ای با من است
 سریال بیگانه ای با من است

عوامل سازنده سریال بیگانه ای با من است

درباره سریال بیگانه ای با من است

سریال «بیگانه ای با من است» داستان خدمتکاری به نام «نساء» است که در خانه ای در شیراز متعلق به یک زوج به نام های «مینو» و «امیرعلی» کار می کند. در پی فرار کردن «نساء» از دست شوهرش برای نفروختن بچه اش، همراه با این زوج راهی سفر می شود، سفری که زندگی او را دگرگون می کند.