پوستر فیلم  اژدها سواران به سوی ناشناخته ها

اژدها سواران به سوی ناشناخته ها

Dragons Race to the Edge

.22دقیقه
سریال «اژدها سواران به سوی ناشناخته ها» دنباله سریال «Dragons: Riders of Berk» است. دشمن آن ها «ویگو» در سایه ‌ها پنهان شده است، «هیکاپ» و «خشم شب» با...
  • فصل سوم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده سریال اژدها سواران به سوی ناشناخته ها

David Jones
Chad Hammes
John Paesano
John Laus

درباره سریال اژدها سواران به سوی ناشناخته ها

سریال «اژدها سواران به سوی ناشناخته ها» دنباله سریال «Dragons: Riders of Berk» است. دشمن آن ها «ویگو» در سایه ‌ها پنهان شده است، «هیکاپ» و «خشم شب» باید با کمک دوستان خود ویگو را پیدا کنند.