اسمش و گرب

Smash and Grab

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اسمش و گرب

کارگردان: Brian Larsen

محصولآمریکا
انیمیشن «اسمش و گرب» داستان دو روبات قدیمی است. «اسمش» و «گرب» تمام عمر خود را در یک سیارک زندگی می‌ کردند. این دو پس از سال ها تلاش داخل موتور خانه یک لوکوموتیو، همه چیز را برای آزادی یک دیگر به خطر می اندازند.

عوامل سازنده انیمیشن اسمش و گرب

David Lally
Brian Larsen
Barney Jones
Nicole Vanderneut