پوستر فیلم  اسمش و گرب

اسمش و گرب

انیمیشنآمریکایی
.8دقیقه
انیمیشن «اسمش و گرب» داستان دو روبات قدیمی است. «اسمش» و «گرب» تمام عمر خود را در یک سیارک زندگی می‌ کردند. این دو پس از سال ها تلاش داخل موتور خانه یک لوکوموتیو، همه چیز را برای آزادی یک دیگر به خطر می اندازند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن اسمش و گرب

Brian Larsen
David Lally
Brian Larsen
Barney Jones
Nicole Vanderneut

خلاصه محتوا

انیمیشن «اسمش و گرب» داستان دو روبات قدیمی است. «اسمش» و «گرب» تمام عمر خود را در یک سیارک زندگی می‌ کردند. این دو پس از سال ها تلاش داخل موتور خانه یک لوکوموتیو، همه چیز را برای آزادی یک دیگر به خطر می اندازند.