پوستر فیلم  اسمش و گرب

اسمش و گرب

Smash and Grab

انیمیشنآمریکایی
.8دقیقه
انیمیشن «اسمش و گرب» داستان دو روبات قدیمی است. «اسمش» و «گرب» تمام عمر خود را در یک سیارک زندگی می‌ کردند. این دو پس از سال ها تلاش داخل موتور خانه ی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن اسمش و گرب

 انیمیشن اسمش و گرب
 انیمیشن اسمش و گرب
 انیمیشن اسمش و گرب
 انیمیشن اسمش و گرب
 انیمیشن اسمش و گرب

عوامل سازنده انیمیشن اسمش و گرب

Brian Larsen
David Lally
Brian Larsen
Barney Jones
Nicole Vanderneut

درباره انیمیشن اسمش و گرب

انیمیشن «اسمش و گرب» داستان دو روبات قدیمی است. «اسمش» و «گرب» تمام عمر خود را در یک سیارک زندگی می‌ کردند. این دو پس از سال ها تلاش داخل موتور خانه یک لوکوموتیو، همه چیز را برای آزادی یک دیگر به خطر می اندازند.