پوستر فیلم  هجوم بیگانگان

هجوم بیگانگان

Transmorphers

.1ساعت و14دقیقه
فیلم «هجوم بیگانگان» درباره یک گروه از موجودات رباتیک فضایی است که به زمین حمله کرده و انسان ها را مجبور می کنند به صورت زیر زمینی و پنهان زندگی کنند....

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم هجوم بیگانگان

Leigh Scott
David Michael Latt
Leigh Scott

درباره فیلم هجوم بیگانگان

فیلم «هجوم بیگانگان» درباره یک گروه از موجودات رباتیک فضایی است که به زمین حمله کرده و انسان ها را مجبور می کنند به صورت زیر زمینی و پنهان زندگی کنند. بعد از 400 سال انسان ها به پیشرفتی می رسند که می خواهند با بیگانگان مبارزه کنند.