بوستان خانوادهFamily Garden

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بوستان خانواده

کارگردان: محمد دیماسی

محصولایران
مستند «بوستان خانواده» اثری در مورد جمعیت است و به نکات مثبت فرزند آوری و نشاط خانواده و عواقب تک فرزندی و کاهش جمعیت می پردازد.
علی طادی
محمد دیماسی