توتیاToutia

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  توتیا

محصولایران
مستند «توتیا» درباره «رسول بخش خاتمی» یکی از جانبازان شیمیایی دوران هشت ساله جنگ تحمیلی است که نابینا شده و مشکلات زیادی برای گذران زندگی دارد، اما هیچ پرونده‌ ای از او د...