حماسه 2519Epic 2519

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  حماسه 2519

کارگردان: کامران ملکی

محصولایران
در فیلم «حماسه 2519» نیروهای عراقی به ارتفاعات مهم «حاج عمران» در شمال غرب کشور یورش برده و به اشغال خود در می آورند به همین دلیل فرماندهان ارتش ایران تصمیم به باز پس گیری این منطقه مهم، با عنوان عملیات «کربلا 7» می گیرند، لیکن سختی های بسیار زیادی در مسیر این عملیات است که باید از آن بگذرند.
فیلم‌های پیشنهادی