مردی روی لبهMan on a Ledge

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مردی روی لبه

کارگردان: Asger Leth

محصولآمریکا
فیلم «مردی روی لبه» درباره یک توطئه علیه یک پلیس با اسم «نیک کاسیدی» است که برای او توتئه ای درست کرده و قصد دارند او را راهی زندان کنند. حال او تلاش می کند که بی گناهی خ...
Pablo F. Fenjves
Henry Jackman
Kevin Stitt