پوستر فیلم  دیگران

دیگران

.1ساعت و36دقیقه
فیلم «دیگران» درباره یک زن به نام «گريس استورات» به همراه دو فرزندش است که بخاطر بیماری نادری که فرزندانش به نور دارند به یک خانه دورافتاده از شهر مهاجرت می کنند. این سه نفر در خانه به تنهایی زندگی می کنند اما متوجه می شوند که کم کم تنها نیستند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دیگران

Alejandro Amenábar
Alejandro Amenábar
Alejandro Amenábar
Nacho Ruiz Capillas

خلاصه محتوا

فیلم «دیگران» درباره یک زن به نام «گريس استورات» به همراه دو فرزندش است که بخاطر بیماری نادری که فرزندانش به نور دارند به یک خانه دورافتاده از شهر مهاجرت می کنند. این سه نفر در خانه به تنهایی زندگی می کنند اما متوجه می شوند که کم کم تنها نیستند.