پوستر فیلم  دیگران

دیگران

The Others

.1ساعت و36دقیقه
فیلم «دیگران» درباره یک زن به نام «گريس استورات» به همراه دو فرزندش است که بخاطر بیماری نادری که فرزندانش به نور دارند به یک خانه دورافتاده از شهر مها...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم دیگران

 فیلم دیگران
 فیلم دیگران
 فیلم دیگران
 فیلم دیگران
 فیلم دیگران

عوامل سازنده فیلم دیگران

Alejandro Amenábar
Alejandro Amenábar
Alejandro Amenábar
Nacho Ruiz Capillas

درباره فیلم دیگران

فیلم «دیگران» درباره یک زن به نام «گريس استورات» به همراه دو فرزندش است که بخاطر بیماری نادری که فرزندانش به نور دارند به یک خانه دورافتاده از شهر مهاجرت می کنند. این سه نفر در خانه به تنهایی زندگی می کنند اما متوجه می شوند که کم کم تنها نیستند.