ناموجود

12 لوح زرینThe Twelve Gold Medallions

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  12 لوح زرین

کارگردان: Kang Cheng

محصولهنگ کنگ
بعد از مرگ امپراتور «شائوشنگ»، دشمنان به چین حمله کردند. تنها، «ژنرال یوئه» و سپاهش در مقابل آن ها جنگیدند. یکی از افراد خائن با تطمیع دشمن، 12 لوح زرین امپراتوری را به سران کنگ فو داد تا جلوی یوئه را بگیرند. اما یوئه و یارانش قسم خورده بودند که تا پای جان ایستادگی کنند و لوح ها را به امپراتوری برگردانند.
فیلم‌های پیشنهادی