پوستر فیلم  دل دار

دل دار

سریالایرانی
.44دقیقه
سریال «دل دار» داستان عاشقانه چند دختر و پسر است که از قشر متوسط و آسیب پذیر جامعه هستند. در ادامه به معضلاتی از قبیل بیماری و بیکاری نیز اشاره می کند. نقش اصلی قصه «آرش» است که به دلیل بیماری مادرش دانشگاه را رها می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال دل دار

خلاصه محتوا

سریال «دل دار» داستان عاشقانه چند دختر و پسر است که از قشر متوسط و آسیب پذیر جامعه هستند. در ادامه به معضلاتی از قبیل بیماری و بیکاری نیز اشاره می کند. نقش اصلی قصه «آرش» است که به دلیل بیماری مادرش دانشگاه را رها می کند.