پوستر فیلم  شهر شکسته

شهر شکسته

Broken City

.1ساعت و20دقیقه
فیلم «شهر شکسته» داستان شهری مملو از بی‌عدالتی است. پلیس سابق «بیلی تاگارت» به دنبال انتقام از شهردار فاسد شهر «نیکلاس هاستتلر» می باشد که با نزدیک شد...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم شهر شکسته

 فیلم شهر شکسته
 فیلم شهر شکسته
 فیلم شهر شکسته
 فیلم شهر شکسته
 فیلم شهر شکسته

عوامل سازنده فیلم شهر شکسته

Allen Hughes
Brian Tucker
Cindy Mollo

درباره فیلم شهر شکسته

فیلم «شهر شکسته» داستان شهری مملو از بی‌عدالتی است. پلیس سابق «بیلی تاگارت» به دنبال انتقام از شهردار فاسد شهر «نیکلاس هاستتلر» می باشد که با نزدیک شدن انتخابات شهرداری فرصت مناسبی به دست می آورد.