بازسازیRebuilding

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بازسازی

کارگردان: Lei Xu

محصولچین
فیلم «بازسازی» درباره مردی است که می خواهد خانه اش را بازسازی کند. او بعد از آن که مقدار زیادی پول بدست می آورد، تصمیم می گیرد که این کار را با کمک دوستانش انجام دهد. اما...
Yushan ChenZhang Miao
Lei Xu
Ge Ou
Ruchang Ye