ناموجود

ماده ۱۵Article 15

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ماده ۱۵

کارگردان: Anubhav Sinha

محصولهند
در نواحی روستایی هندوستان، یک افسر پلیس وظیفه‌شناس نبردی تمام عیار را علیه تبعیض طبقاتی و جرایم خشونت ‌محور آغاز می‌کند
فیلم‌های پیشنهادی