ناموجود

جبران خلیل جبرانJobran Khalil Jobran

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  جبران خلیل جبران

کارگردان: شهرام حیدریان

محصولایران
مستند "جبران خلیل جبران" به زندگی هنری و شخصی این شاعر پرآوازه لبنانی پرداخته است...
شهرام حیدریان
فیلم‌های پیشنهادی