پوستر فیلم  تنهاجی: جنگجوی ناخوانده

تنهاجی: جنگجوی ناخوانده

Tanhaji: The Unsung Warrior

فیلمهندی
.2ساعت
فیلم «تنهاجی: جنگجوی ناخوانده» درباره مردی جنگی بنام «تنهاجی مالوساره» یک سردار نظامی در ارتش پادشاه «ماراتا شیواجی» است. او تلاش می کند رهبری گروهی ا...

تصاویر و جزییات فیلم تنهاجی: جنگجوی ناخوانده

 فیلم تنهاجی: جنگجوی ناخوانده
 فیلم تنهاجی: جنگجوی ناخوانده
 فیلم تنهاجی: جنگجوی ناخوانده
 فیلم تنهاجی: جنگجوی ناخوانده
 فیلم تنهاجی: جنگجوی ناخوانده

عوامل سازنده فیلم تنهاجی: جنگجوی ناخوانده

Om Raut
Ajay Devgn
Sayef Turan
Ajay-Atul
Dharmendra Sharma

درباره فیلم تنهاجی: جنگجوی ناخوانده

فیلم «تنهاجی: جنگجوی ناخوانده» درباره مردی جنگی بنام «تنهاجی مالوساره» یک سردار نظامی در ارتش پادشاه «ماراتا شیواجی» است. او تلاش می کند رهبری گروهی از مبارزان را برعهده بگیرد تا با ظلم و ستم مبارزه کند.