پوستر فیلم  دلدادگان حرم

دلدادگان حرم

Deldadegan Haram

سریالایرانی
.3دقیقه
مجموعه مستند «دلدادگان حرم» روایتگر گوشه هایی از زندگی و شخصیت شهدای مدافع حرم از زبان دوستان، آشنایان و اقوامشان می باشد.

تصاویر و جزییات سریال دلدادگان حرم

 سریال دلدادگان حرم
 سریال دلدادگان حرم
 سریال دلدادگان حرم
 سریال دلدادگان حرم
 سریال دلدادگان حرم

عوامل سازنده سریال دلدادگان حرم

درباره سریال دلدادگان حرم

مجموعه مستند «دلدادگان حرم» روایتگر گوشه هایی از زندگی و شخصیت شهدای مدافع حرم از زبان دوستان، آشنایان و اقوامشان می باشد.