پوستر فیلم  دلدادگان حرم

دلدادگان حرم

سریالایرانی
.3دقیقه
مجموعه مستند «دلدادگان حرم» روایتگر گوشه هایی از زندگی و شخصیت شهدای مدافع حرم از زبان دوستان، آشنایان و اقوامشان می باشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال دلدادگان حرم

خلاصه محتوا

مجموعه مستند «دلدادگان حرم» روایتگر گوشه هایی از زندگی و شخصیت شهدای مدافع حرم از زبان دوستان، آشنایان و اقوامشان می باشد.