سد در سدSad Dar Sad

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سد در سد

کارگردان: محمدجواد رئیسی

محصولایران
مستند «سد در سد» به بررسی «کنکور» و «مافیا» به وجود آمده از آن، می پردازد و نقش سیستم آموزشی کشور در تربیت و آماده سازی جوانان را مورد بررسی قرار می دهد.