پوستر فیلم  آخرین ملکه زمین

آخرین ملکه زمین

The Last Queen Of the Earth

فیلمایرانی
.1ساعت و24دقیقه
فیلم «آخرین ملکه زمین» علی‌ بخش جوان مهاجر افغانی که در ایران مشغول به کار است از خانواده به خصوص همسرش شاه گل مدتی بی خبر است. حوادث و تهدید حمله آمر...

تصاویر و جزییات فیلم آخرین ملکه زمین

 فیلم آخرین ملکه زمین
 فیلم آخرین ملکه زمین
 فیلم آخرین ملکه زمین
 فیلم آخرین ملکه زمین
 فیلم آخرین ملکه زمین

عوامل سازنده فیلم آخرین ملکه زمین

درباره فیلم آخرین ملکه زمین

فیلم «آخرین ملکه زمین» علی‌ بخش جوان مهاجر افغانی که در ایران مشغول به کار است از خانواده به خصوص همسرش شاه گل مدتی بی خبر است. حوادث و تهدید حمله آمریکا به کشور افغانستان دلشوره های علی‌ بخش را بیشتر می کند و او تصمیم می گیرد به کشورش افغانستان بازگردد. در این سفر طولانی با فراز و نشیب های زیادی روبرو می شود.